Wybory samorządowe – gdzie głosować?

Strona głównaArchiwumWybory samorządowe - gdzie głosować?

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 5 lutego 2024 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Burmistrz Ustrzyk Dolnych podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych
komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie – pobierz

 

Więcej artykułów ―