Historia termomodernizacji w LWSM „Drzewiarz”

Strona głównaWiadomościSpółdzielniaHistoria termomodernizacji w LWSM "Drzewiarz"

Pierwsze czynności związane z przygotowaniem do złożenia wniosków rozpoczęły się już w lipcu 2010 roku, od przeprowadzenia przetargów na wykonanie audytów energetycznych na wszystkie bloki zarządzane przez LWSM „Drzewiarz” w Ustrzykach Dolnych. Posiadanie audytów energetycznych był warunkiem koniecznym do opracowywania wniosków o dofinansowanie. Przygotowane zostały również niezbędne kosztorysy i projekty inwestycji.

W wyniku złożonych wniosków dofinansowane zostały 2 projekty:

1.       realizowany wspólnie z Gminą Ustrzyki Dolne pn. „Aktywizacja obszaru Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ustrzyki Dolne poprzez budowę kompleksu rekreacyjno – sportowego i podniesienie atrakcyjności przestrzeni publicznej”
w następującym zakresie termomodernizacji :

  •  Budynki przy ul. J III Sobieskiego 22, 24, 26
  •  Budynki przy ul. St. Batorego 28, 30, 32, 34
  •  Budynki przy ul. Piastowskiej 36, 38
  •  Budynki przy ul. Jagiellońskiej 42, 44
  •  Budynki przy ul. PCK 50, 52

2.       samodzielny Spółdzielni pn. „Poprawa warunków społeczno-ekonomicznych mieszkańców ulicy Ogrodowej 1 i 3 w Ustrzykach Dolnych, poprzez termomodernizację budynków mieszkalnictwa wielorodzinnego”
w następującym zakresie termomodernizacji:

  •  Budynki przy ul. Ogrodowa 1 i 3.

Po otrzymaniu ostatecznego potwierdzenia akceptacji złożonych wniosków o dofinansowanie, przystąpiono niezwłocznie do opracowania dokumentacji technicznej termomodernizacji naszych bloków i w miesiącu wrześniu 2012 r. ogłoszone zostały pierwsze przetargi na ich wykonanie. Procedury przetargowe zostały zakończone w miesiącu październiku 2012 r. W ich wyniku wyłonieni zostali wykonawcy inwestycji.

Według kosztorysów i projektów koszty remontu wynosiły 8 mil. 700 tys. zł., po przetargach na wszystkie prace zgodnie z kosztorysami koszty remontu to : 4 mil. 700 tys. zł.  Kwota dofinansowania to 70 % wartości remontu po przetargach, pozostała cześć pokrywana jest ze środków własnych spółdzielni.

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym prace firm budowlanych rozpoczęły się dopiero na wiosnę 2013 r, jednak niektóre firmy wykonały ocieplenie stropodachów już w okresie zimowym.

Wszystkie prace przygotowawcze do realizacji termomodernizacji wykonane zostały samodzielnie  przez LWSM „Drzewiarz”. Również całość kosztów termomodernizacji pokrywana jest wyłącznie ze środków własnych spółdzielni. W związku z procedurą otrzymywania zwrotu dofinansowania dopiero po zapłaceniu faktur, spółdzielnia zmuszona była zaciągnąć kredyt na pokrywanie bieżących płatności związanych z inwestycją.

Na koniec października 2013 r. wszystkie zobowiązania spółdzielni względem wykonawców zostały zapłacone, złożone zostały wnioski o zwrot poniesionych wydatków w części jaka spółdzielnia otrzymała w ramach dofinansowania.

 

Więcej artykułów ―