Gospodarka zasobami mieszkaniowymi

Strona głównaWiadomościSpółdzielniaGospodarka zasobami mieszkaniowymi

Podstawą działalności LWSM ”Drzewiarz” jest eksploatacja własnych zasobów mieszkaniowych obejmujących lokale mieszkalne.

Spółdzielnia posiada 15 bloków zlokalizowanych w dwóch punktach miasta, oraz 1 budynek w Gminie Solina .

Ogólna powierzchnia zasobów mieszkaniowych na dzień 31.12. 2011 rok wynosiła 31.503.01 m2 .

Zasoby mieszkaniowe z uwagi na okres ich budowy posiadają n/w okresy eksploatacji:

  • od 20 do 25 lat – 3 budynki
  • powyżej 25 lat – 13 budynków
  • Spółdzielnia nie posiada lokali użytkowych.

Spółdzielnia na bieżąco prowadzi ewidencję osób zamieszkałych w zasobach. Prowadzona ewidencja pozwala ustalić faktyczną ilość osób zamieszkałych w poszczególnych mieszkaniach, co jest podstawą do rozliczeń kosztów i naliczeń opłat w odniesieniu do wydatków rozliczanych zgodnie z regulaminem .

Więcej artykułów ―