Gospodarka gruntami

Zasoby mieszkaniowe Spółdzielni usytuowane są na gruntach w wieczystym użytkowaniu o łącznej powierzchni wynoszą 63.972 m2 .

Poprzez podział geodezyjny gruntu w roku 2002 zostało wydzielonych 39 działek w Ustrzykach Dolnych i 1 działka w Solinie.

Każda nieruchomość w Spółdzielni posiada odrębną działkę. Nieruchomości w których zostały wyodrębnione mieszkania objęte są nowymi księgami wieczystymi.

Więcej artykułów ―