Zarząd i Rada Nadzorcza

W skład Zarządu LWSM „Drzewiarz” wchodzą:

  1. Wiesław Andruch – Prezes Zarządu
  2. Agnieszka Tokarczyk – Wiceprezes – Główny Księgowy
  3. Jan Kniaziowski  – nieetatowy Członek Zarządu

 

Rada Nadzorcza:

  1. Wiesław Romowicz –  Przewodniczący
  2. Zbigniew Czerniak – Z-ca Przewodniczącego
  3. Ludmiła Długa – Sekretarz
  4. Anna Sadnicka  – członek RN
  5. Julian Czarnecki – członek RN

 

 

Więcej artykułów ―