Opłaty czynszowe

Opłaty czynszowe można dokonywać na następujące konta bankowe:

PKO BP: 74 1020 2980 0000 2502 0001 6329
PEKAO S.A.: 93 1240 2366 1111 0000 3326 0264
BBS: 34 8621 0007 2001 0002 4051 0001

Na dowodzie wpłaty prosimy wpisywać numer bloku i mieszkania, za który jest dokonywana opłata czynszowa.

 

Więcej artykułów ―