Informacja – wymiana podzielników ciepła

Strona głównaWiadomościInformacjeInformacja - wymiana podzielników ciepła

Zarząd Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni „Drzewiarz” w Ustrzykach Dolnych informuje, że od dnia 25 września 2023 r. na terenie Spółdzielni prowadzona jest wymiana podzielników kosztów ogrzewania na elektroniczne.

Główne zasady rozliczania kosztów ogrzewania od nowego sezonu nie ulegają zmianie, jak dotychczas zgodnie z regulaminem sezon rozliczeniowy trwa od 01.09 do 31.08 każdego roku, a koszty ogrzewania kuchni i łazienek nie są rozliczane ze wskazań podzielników.

Regulamin rozliczania kosztów zużycia ciepła został dostosowany do wymogów Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r.

Przypominamy, że podzielniki kosztów ogrzewania nie mierzą, a tylko wskazują udział danego lokalu w zużyciu ciepła.

Montowane elektroniczne podzielniki ciepła nie zawierają odparowującej cieczy, a moduł radiowy umożliwia zdalny odczyt.

Kolejne sezony rozliczeniowe nie będą wymagały obecności lokatora w dniu odczytu.

Przeczytaj również:

 

***

Działanie podzielnika

Zamontowana na grzejniku, przylegająca do niego dolna część podzielnika nagrzewa się do temperatury powierzchni grzejnika. Temperatura grzejnika oraz temperatura powietrza w pomieszczeniu mierzone są przez oddzielne czujniki temperatury znajdujące się w podzielniku.

Podzielnik rozpoczyna naliczanie jednostek, gdy temperatura powierzchni grzejnika jest wyższa od 23o C oraz gdy różnica temperatur między powierzchnią grzejnika, a powietrzem w pomieszczeniu przekracza 4,5 K.

Podzielnik jest dodatkowo zabezpieczony przed letnim naliczaniem poprzez zróżnicowanie temperatur startowych.

Szybkość naliczania uzależniona jest przede wszystkim od temperatury grzejnika. Im temperatura jest wyższa tym szybciej podzielnik zlicza jednostki.

Jednostki pokazywane na wyświetlaczu podzielnika są jednostkami bezwymiarowymi, nieprzyporządkowanymi do żadnej wielkości fizycznej. Ilość naliczonych jednostek pozwala określić w rozliczeniu koszty poniesione przez mieszkańca na ogrzanie mieszkania.

Jak dokonuje się odczytu
Dzięki zastosowaniu podzielników doprimo® 3 radio net, odczyt urządzeń odbywa się zdalnie bez konieczności wchodzenia do mieszkań. Aby zapewnić możliwość prawidłowego odczytu nie należy: zasłaniać podzielnika meblami, obudowywać grzejników, malować podzielnika farbami.

Rozliczenie
Znajomość wskazań podzielników u wszystkich mieszkańców z uwzględnieniem parametrów grzejników oraz danych dotyczących ilości dostarczonego ciepła do budynku pozwalają na indywidualne rozliczenie kosztów. Otrzymane na tej podstawie rozliczenie indywidualne pozwoli na porównanie własnego zużycia i opłat z poprzednimi okresami.

Wskazania podzielnika:

 1. W stanie normalnej pracy podzielnik kosztów ogrzewania ma wyłączony wyświetlacz (bez wskazań).
 2. Aby sprawdzić bieżącą wartość odczytu i wartość odczytu z końca poprzedniego okresu rozliczeniowego, należy nacisnąć przycisk odczytowy jeden raz krótko.
 3. Wskazania będą pojawiać się na przemian.
 4. Wartość bieżąca odczytu poprzedzona jest cyfrą „2” i z symbolem termometru widocznymi z lewej strony wyświetlacza.
 5. Wartość odczytu z końca poprzedniego okresu rozliczeniowego poprzedzona jest literą „A” widoczną z lewej strony wyświetlacza

Uwaga: na koniec okresu rozliczeniowego, podzielnik zapamiętuje wartość końcową w pamięci wewnętrznej i rozpoczyna naliczanie dla nowego okresu rozliczeniowego od wartości „0”.

 

Zasady racjonalnego gospodarowania ciepłem

Tylko tyle ciepła ile jest potrzebne
Należy unikać nadmiernego wychłodzenia mieszkania, gdyż na jego ponowne ogrzanie konieczna jest zwiększona emisja ciepła.

Optymalna temperatura
Ciepło dużo kosztuje. Warto więc przyzwyczaić się do nieco niższej temperatury w pomieszczeniach. Obniżenie temperatury o jeden stopień może spowodować zmniejszenie zużycia ciepła o kilka procent, a tym samym obniżenie kosztów ogrzewania.

Nie zasłaniać grzejników
Najlepiej, gdy grzejniki są całkowicie odsłonięte. Jeśli są one zasłonięte zasłonami, obudowane lub zastawione meblami, zagradza się ciepłu drogę do pomieszczenia. Ciepło gromadzi się więc przy grzejniku.

Wietrzenie: krótko i skutecznie
Szybka wymiana powietrza jest najbardziej ekonomiczna. Dlatego przed wietrzeniem należy całkowicie zamknąć zawór przy grzejniku, odczekać kilka minut i dopiero wówczas szeroko i na krótki czas (ok 5 min) otworzyć okno.

 

***

Opis podzielnika doprimo® 3 radio net

Dwuczujnikowy, radiowy podzielnik kosztów ogrzewania. Dostępny w wersji kompaktowej i z czujnikiem zdalnym. Podzielnik zasilany jest przy użyciu baterii litowej o okresie użytkowania 10 lat.

doprimo® 3 radio net zapamiętuje dane na koniec dwunastu ostatnich miesięcy, jak również dane z końca dwóch poprzednich okresów rozliczeniowych.

Wyposażony jest w 5- pozycyjny, odporny na wysoką temperaturę wyświetlacz LCD aktywowany po naciśnięciu przycisku. Urządzenie może być zaprogramowane w skalę jednostkową lub produktową.

Zalety

 • szeroki zakres zastosowań dzięki technologii dwuczujnikowej,
 • wysoka niezawodność dzięki sprawdzonej technice pomiarowej,
 • duża pamięć pozwalająca odczytać dane z końca dwunastu ostatnich miesięcy, dzięki czemu przy zmianie lokatora z łatwością można dokonać odpowiedniego odczytu urządzenia,
 • 10-letni okres niezawodnego użytkowania,
 • dyskretna elegancja, zgodna z aktualnymi trendami projektowymi,
 • nowe standardy jakości dzięki najnowocześniejszej technologii mikroprocesorowej,
 • plomba elektroniczna rejestrująca próbę manipulacji (np. otwarcie podzielnika).

Dokumenty do pobrania

 

 

 

 

Więcej artykułów ―