Zasady wymiany grzejników w LWSM „Drzewiarz”

Strona głównaWiadomościInformacjeZasady wymiany grzejników w LWSM "Drzewiarz"

Zarząd Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Drzewiarz” w Ustrzykach Dolnych przypomina, że grzejniki są integralną częścią instalacji grzewczej budynku. Z tego względu ich wymiana wymaga zgody zarządu spółdzielni, odpowiedzialnej za stan instalacji.

Likwidacja grzejnika bądź jego dodatkowe zainstalowanie lub montaż ogrzewania podłogowego w budynku wielorodzinnym są niezgodne z prawem. Wszelkie zmiany w jednym lokalu zaburza przepływ i zmienia parametry grzewcze, zakłócając bilans cieplny obiektu.

Za prawidłowe funkcjonowanie instalacji grzewczej odpowiada zarządcę, a na zarząd spółdzielni mieszkaniowej prawo nakłada obowiązek powiadomienia nadzoru budowlanego o samowolnym demontażu, montażu grzejnika lub zmiany systemu ogrzewania przez mieszkańca.

Nadzór budowlany zaś może zastosować w stosunku do właściciela lokalu sankcje prawne i finansowe, zobliguje go do pokrycia kosztów przywrócenia stanu pierwotnego, zgodnego z projektem budowlanym, a także do pokrycia kosztów ekspertyz technicznych.

W myśl Rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych z 16 sierpnia 1999 r. (Dz. U. z 1999 r. nr 74, poz. 836), każdy budynek powinien być eksploatowany zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi użytkowania.

Jednym słowem, na ingerowanie we wspólny system grzejny potrzebna jest zgoda spółdzielni mieszkaniowej, a zapotrzebowanie na wymaganą moc grzewczą mieszkania po wymianie grzejników nie może się zmienić.

Dlatego tak ważne jest, że spółdzielnia mieszkaniowa określi parametry nowego grzejnika, a zasady wymiany grzejników i ponoszenia kosztów tej operacji zawarte są w warunkach technicznych dla każdej wymiany grzejników.

W życiu bywa różnie. Czasami grzejnik po prostu jest uszkodzony i wymaga wymiany. Bywa jednak i tak, że właściciel lokalu remontuje mieszkanie i chce wymienić stare, ciężkie, żeliwne kaloryfery na nowoczesne, zajmujące mniej miejsca.

W każdym z tych przypadków potrzebna jest zgoda spółdzielni mieszkaniowej, a wydanie ewentualnej zgody przez Zarząd na wymianę uszkodzonego grzejnika winno być poprzedzone obliczeniami cieplnymi, żeby nowy grzejnik nie zakłócał pracy systemu i spełniał wymagania dokumentacji technicznej (moc, nastawy).

Wymiana powinna być przeprowadzona przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia eksploatacyjne i pod nadzorem konserwatora spółdzielni tak, by założone w projekcie nastawy były odpowiednie. Jeśli właściciel chce zmienić grzejnik na ładniejszy, w innym kolorze czy kształcie, to on pokrywa wszelkie koszty.

Jednocześnie przypominamy, że grzejniki w Spółdzielni są opomiarowane, każda ingerencja w podzielniki, ich uszkodzenie i zdejmowanie jest zabronione, a w przypadku stwierdzenia ww. czynności koszty centralnego ogrzewania będą naliczane ryczałtowo.

W załączeniu:

Wniosek o wymianę grzejników WARUNKI TECHNICZNE WYMIANY GRZEJNIKÓW W LWSM DRZEWIARZ

 

 

Więcej artykułów ―