Wzrost opłaty za odpady komunalne

Strona głównaWiadomościNowościWzrost opłaty za odpady komunalne

Uchwałą Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 6.06.2024 r. od miesiąca sierpnia 2024 roku wzrasta opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny i będzie wynosić 37,00 zł za miesiąc od osoby.

Dotychczasowa stawka opłaty wynosiła 29,00 zł.

Podwyżka spowodowana jest potrzebą zbilansowania systemu finansowania odbioru odpadów od mieszkańców przez podniesienie stawek opłat za odpady komunalne. Wpływy z opłat stanowią dochody budżetu gmin i w obecnej wysokości nie są wystarczające, aby pokryć koszty związane z systemem gospodarki odpadami.

Niestety, spowoduje to konieczność zmiany od miesiąca sierpnia 2024 roku opłat czynszowych wnoszonych przez mieszkańców Spółdzielni.

Jednocześnie przypominamy, że jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, to opłata wynosić będzie 111,00 zł za miesiąc.

Prosimy o prawidłowe segregowanie odpadów komunalnych !!!

Brak prawidłowej segregacji może spowodować naliczenie podwyższonej opłaty dla całej Spółdzielni i wszystkich mieszkańców.

 

Więcej artykułów ―