Informacja Burmistrza Ustrzyk Dolnych o przestrzeganiu zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych

Strona głównaWiadomościInformacjeInformacja Burmistrza Ustrzyk Dolnych o przestrzeganiu zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych

Szanowni Mieszkańcy Gminy Ustrzyki Dolne, z uwagi na zgłaszane w ostatnim czasie przez podmiot odbierający odpady komunalne od mieszkańców liczne przypadki nieodpowiedniej segregacji odpadów komunalnych Burmistrz Ustrzyk Dolnych przypomina o obowiązku prawidłowej segregacji odpadów.

Jednocześnie informujemy, że pracownicy podmiotu odbierającego odpady komunalne w trakcie zbiórki odpadów od mieszkańców przeprowadzają kontrole w celu stwierdzenia czy segregacja odpadów prowadzona jest we właściwy sposób. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, zawiadamia o tym Gminę i może zostać wydana decyzja administracyjna określająca stawkę opłaty podwyższonej w wysokości 87 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie jako Gmina jesteśmy zobowiązani do ograniczenia masy odpadów trafiających na składowisko i osiągnięcia odpowiednich poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, jedynym sposobem jest więc prawidłowa segregacja u źródła czyli w domu.

Ponadto przypomina się o obowiązku gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów w odpowiednich kolorach worków. Worki przygotowane do odbioru powinny być zaopatrzone w naklejki z odpowiednim kodem kreskowym.

Odpady segregowane należy przekazywać do odbioru w kolorowych workach lub pojemnikach (żółte, zielone, niebieskie, brązowe, białe z popiołem i żużlem) z kodem kreskowym z napisem „SEGREGACJA”.

Odpady zmieszane należy przekazywać do odbioru w worku koloru czarnego
z kodem kreskowym z napisem „ZMIESZANE”.

 

Źródło: Gmina Ustrzyki Dolne

 

Więcej artykułów ―