Co składa się na opłatę czynszową

Strona głównaWiadomościNowościCo składa się na opłatę czynszową

W związku z rosnącymi kosztami opłat czynszowych, Zarząd Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Drzewiarz” w Ustrzykach Dolnych przygotował zestawienie opłat z rozbiciem pozycji na opłaty zależne i niezależne od Spółdzielni.

Zestawienie zostało przygotowanie na podstawie rzeczywistych kosztów jakie są obliczane dla 2 osób dorosłych zamieszkujących w zasobach Spółdzielni i zużywających 10 kubików zimnej wody i 4 kubiki ciepłej wody. Mieszkanie o powierzchni 48,25 m2. Zestawienie nie zawiera indywidualnych opłat podatkowych i składek ubezpieczeniowych.

Jak wynika z zestawienia 79,38 % opłaty czynszowej stanowią koszty niezależne od Spółdzielni. Są to koszty związane z dostawą ciepła, wody i gospodarką odpadami komunalnymi, które ustalają PEC Ustrzyki Dolne, MPGK w Brzegach Dolnych i Gmina Ustrzyki Dolne. Każdorazowo po okresie rozliczeniowym opłaty zaliczkowe są rozliczane indywidualnie z lokatorami.

Pozostałe opłaty nie są również całkowicie zależne od Spółdzielni, ponieważ na ich wysokość znacząco wpływają m.in. koszty energii elektrycznej i wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, która jest ustalana przez Radę Ministrów.

 

OPŁATY CZYNSZOWE
Ilość Cena zł Kwota zł
EKSPLOATACJA 48,25 2,53 122,07
OPŁATA STAŁA CO 48,25 2,23 107,57
ZALICZKA CO 48,25 4,67 225,50
OPŁATA STAŁA CW 48,25 0,45 21,60
ZALICZKA PODGRZANIA CW 4,00 47,76 191,04
ZIMNA WODA 10,00 8,34 83,40
ŚCIEKI 10,00 8,42 84,20
WYWÓZ ŚMIECI 2,00 29,00 58,00
SPRZĄTANIE KLATEK SCHODOWYCH 2,00 5,00 10,00
FUNDUSZ REMONTOWY PODSTAWOWY 48,25 1,00 48,25
FUNDUSZ MODERNIZACYJNY 1,00 20,00 20,00
RAZEM 971,63
Pozycje w opłacie czynszowej zależne od Spółdzielni:
Ilość Cena zł Kwota zł
EKSPLOATACJA 48,25 2,53 122,07
SPRZĄTANIE KLATEK SCHODOWYCH 2,00 5,00 10,00
FUNDUSZ REMONTOWY PODSTAWOWY 48,25 1,00 48,25
FUNDUSZ MODERNIZACYJNY 1,00 20,00 20,00
RAZEM 200,32
Procentowy udział opłat w czynszu ( % ) 20,62
Pozycje z ustaloną ceną przez dostawców zewnętrznych:
Ilość Cena zł Kwota zł
OPŁATA STAŁA CO 48,25 2,23 107,57
ZALICZKA CO 48,25 4,67 225,50
OPŁATA STAŁA CW 48,25 0,45 21,60
ZALICZKA PODGRZANIA CW 4,00 47,76 191,04
ZIMNA WODA 10,00 8,34 83,40
ŚCIEKI 10,00 8,42 84,20
WYWÓZ ŚMIECI 2,00 29,00 58,00
RAZEM 771,31
Procentowy udział opłat w czynszu ( % ) 79,38

 

 

 

Więcej artykułów ―