Podwyżka opłat za odpady komunalne, wodę i ścieki

Strona głównaWiadomościNowościPodwyżka opłat za odpady komunalne, wodę i ścieki

Na podstawie z Uchwały nr LIII/684/22 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych, z dniem 01.07.2022 r. opłata za odpady komunalne wynosi 29,00 zł/osobę.

Na podstawie Decyzji Nr. RZ.RZT.70.154.2021.MK z dnia 07.06.20221 r. taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Ustrzyki Dolne na okres 3 lat wynosi z dniem 01.07.2022 r. : zmina woda 8,15, zł/m3, odprowadzenie ścieków 8,40 zł/m3.

Więcej artykułów ―