Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu na wymianę wodomierzy

Strona głównaWiadomościAkty prawneRegulamin tworzenia i wykorzystania funduszu na wymianę wodomierzy

Regulamin 31/2012

Tworzenie i wykorzystanie funduszu na wymianę wodomierzy Podstawa prawna:

1. Prawo o miarach – Ustawa z dnia 11 maja 2011 r. Dz. ustaw z 2004 nr 243 poz. 2441 z późniejszymi zmianami
2. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Spółdzielniach Mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 nr 119 poz. 1116 z późniejszymi zmianami)
3. Statut Spółdzielni

I Zasady ogólne

§1

 1. Fundusz na wymianę wodomierzy tworzy się z obowiązkowych wpłat członków spółdzielni, właścicieli mieszkań niebędących członkami spółdzielni, oraz osób niebędących członkami którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu.
 2. Z funduszu na wymianę wodomierzy wykonywane są wszystkie prace związane z wymianą wodomierzy tj.
  a) zakup wodomierzy
  b) montaż i demontaż wodomierzy
  c) odczyty wodomierzy
 3. Środki zgromadzone na funduszu wymiany wodomierzy są kumulowane i nie podlegają zwrotowi użytkownikowi lokalu.

II Zasady tworzenia funduszu na wymianę wodomierzy

§2

Fundusz na wymianę wodomierzy tworzy się wyłącznie z obowiązujących świadczeń lokatorów wymienionych w § 1 pkt 1


III Wykorzystanie funduszu na wymianę wodomierzy

§3

 1. Fundusz a wymianę wodomierzy może być wykorzystany wyłącznie na:
  a) Zakup nowych wodomierzy
  b) Montaż i demontaż wodomierzy
  c) Odczyty wodomierzy
  d) Inne procesy związane z opomiarowaniem zużycia wody
 2. Nie wykorzystane środki w danym roku przechodzą w całości na rok następny.

§4

Wymiana wodomierzy będzie dokonywana zgodnie z Prawo o miarach – Ustawa z dnia 11 maja 2011 r. – w obecnej chwili jest to raz na 5 lat.

§5

Wysokość świadczenia na fundusz wymiany wodomierzy uchwalać będzie Rada Nadzorcza osobną uchwałą.

§6

 1. O częstotliwości odczytu wodomierzy zdecyduje Zarząd.
 2. Rozliczenie wody będzie następować wg istniejącego Regulaminu Rozliczania Wody

IV Postanowienia końcowe

§7

 1. Wymiana wodomierzy indywidualnych musi być związana z jednoczesną wymianą (legalizacją) wodomierza głównego dla danej nieruchomości.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia, a obowiązywać będzie od 1 września 2012 r.Regulamin uchwalono Uchwałą Rady Nadzorczej Nr. 21/2012 z dnia 22-09-2012 r.

Więcej artykułów ―