Jak przechowywać butle z gazem?

Strona głównaWiadomościInformacjeJak przechowywać butle z gazem?

10 zasad, jak przechowywać butle z gazem

  1. Bezpieczne przechowywanie butli z gazem wymaga trzymania ich zawsze w pozycji pionowej. Do bezpiecznego przechowywania butli z gazem wymagane jest unieruchomienie butli gazowych, aby nie mogły się wywrócić bądź stoczyć.
  2. Bezpieczne przechowywanie butli z gazem oznacza składowanie ich w miejscach suchych, przewiewnych, niekiedy ognioodpornych. W przypadku magazynowania butli z gazem palnym odporne na ogień muszą być ściany (zewnętrzne, działowe), sufity, podłoże. Ponadto pomieszczenie powinno mieć drzwi przeciwpożarowe. W pomieszczeniu muszą też znajdować się jedynie instalacje i urządzenia elektryczne przeciwwybuchowe.
  3. Aby zadbać o bezpieczne przechowywanie butli z gazem, nie należy stawiać ich obok źródeł ciepła: grzejników, pieców, kotłów, kuchenek. Oznacza to także, że butle gazowe nie mogą stać w miejscach nasłonecznionych.
  4. Bezpieczne przechowywanie butli gazowych z gazami palnymi oraz utleniającymi wymaga ich rozdzielenia. Butle z tymi dwoma typami gazów powinny być składowane osobno.
  5. Bezpieczne przechowywanie butli z gazem, które nie są aktualnie używane, nie może mieć miejsca w pomieszczeniach mieszkalnych. Oznacza to, że zapasowe butle muszą znajdować się poza budynkiem mieszkalnym. Przechowywanie butli z gazem w domu, jeśli nie są aktualnie używane, jest zabronione. Dobrym pomysłem natomiast jest przechowywanie butli z gazem na zewnątrz budynku.
  6. Jeżeli na przechowywanie butli z gazem zostało wyznaczone pomieszczenie, musi być ono wentylowane oddolnie. Wentylacja musi być bardzo dobra. Nie powinno jednak w pomieszczeniu być kanałów, studzienek, otworów do czyszczenia kominów ani wpustów podłogowych.
  7. Bezpieczne przechowywanie butli z gazem wyklucza trzymanie ich w pomieszczeniu poniżej poziomu gruntu, a więc np. w piwnicach, garażach podziemnych.
  8. Bezpieczne przechowywanie butli z gazem oznacza trzymanie ich szczelnie zamkniętych, z króćcem zaślepionym nakrętką.
  9. Bezpieczne przechowywanie butli z gazem to także regularne sprawdzanie ich stanu. Weryfikowanie, czy elementy butli – np. elastyczny przewód gazowy – nie uległy uszkodzeniu, w tym korozji.
  10. Bezpieczne przechowywanie butli z gazem zakłada uniemożliwienie wstępu osobom trzecim do miejsca przechowywania butli gazowych.

Przechowywanie butli z gazem – temperatura

Butle z gazem powinno się przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 35°C. Dodatkowo butle z gazem należy przechowywać z daleka od źródeł ciepła w pomieszczeniach bądź też promieniowania słonecznego.

 

Więcej artykułów ―